Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

Laatste nieuws

 • -

  Cijfers Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 beschikbaar

  Vanaf 28 mei vindt u de resultaten van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 in de databank van Gezondheid in kaart.

 • -

  Dalende vaccinatiegraad bij kinderen

  De laatste jaren daalt zowel landelijk als in regio Rotterdam-Rijnmond de vaccinatiegraad tot een niveau dat groepsbescherming niet altijd vanzelfsprekend is.

 • -

  Eenzaamheid bij jongvolwassenen

  Een derde van de jongvolwassenen in Rotterdam-Rijnmond geeft aan zich sterk eenzaam te voelen. In de feitenkaart eenzaamheid leest u welke groepen extra kwetsbaar zijn voor het ontwikkelen van eenzaamheid en hoe eenzaamheid samenhangt met gezondheid. Naast deze feitenkaart zijn er nog drie verschenen over het toekomstperspectief, financiele stress en algemene klachten bij jongvolwassenen.

 • -

  Feitenkaart over roken bij alle leeftijdsgroepen

  Het aandeel volwassenen dat rookt is in 2022 vergelijkbaar met dat in 2020 (18%). Er is een lichte stijging van dagelijkse rokers bij vierdeklassers.

  Feitenkaart over roken

   

 • -

  Uitkomsten Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022 beschikbaar

  De resultaten van de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022 staan op de website. Onder ‘Publicaties’ staan de rapporten van de gemeenten. Alle cijfers zijn ook opgenomen in de databank.

 • -

  Feitenkaart over ervaren gezondheid

  Twee derde van de inwoners van 18 jaar en ouder ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed. Dit is fors lager dan twee jaar geleden (77%). Bij mensen die moeite hebben met rondkomen is de ervaren gezondheid nog sterker gedaald.  Lees meer in de feitenkaart over ervaren  gezondheid.

 • -

  Overgewicht neemt toe bij jongvolwassenen

  Ondanks dat het totaal aandeel inwoners van 18 jaar en ouder met overgewicht niet is veranderd, is er wel een minder gunstige trend zichtbaar bij de jongvolwassenen (18 t/m 23 jaar). In 2012 was één op de vijf van de jongvolwassenen te zwaar. In 2022 is dit aandeel opgelopen tot één op de drie.

 • -

  Feitenkaarten over voeding

  Onder publicaties in het thema leefstijl zijn vier nieuwe feitenkaarten over voedselsonsumptie beschikbaar.
 • -

  Cijfers Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 beschikbaar

  De resultaten van de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 staan op de website. Onder ‘Publicaties’ staat een regiorapport en een aanvullend tabellenboek met uitkomsten naar achtergrondkenmerken.

 • -

  Cijfers Gezondheidsmonitor Kinderen 2022 online

  Vanaf 30 november staan de resultaten van de Gezondheidsmonitor Kinderen 2022 in de databank van Gezondheid in kaart.

 • -

  Nieuwe feitenkaarten beschikbaar

  Op basis van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 zijn twee bestaande feitenkaarten aangevuld met de nieuwste resultaten. Het gaat om een feitenkaart over het gebruik van lachgas en over stress onder jongeren.

  De feitenkaarten zijn te vinden onder Publicaties op deze website.

 • -

  Cijfers Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 online

  Vanaf 5 augustus staan de resultaten van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 in de database van Gezondheid in kaart.