Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

Laatste nieuws

 • -

  Resultaten Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 beschikbaar

  De meeste jongeren vinden hun gezondheid (zeer) goed. Wel wordt deze groep minder groot. Ook is de omvang van psychosociale problemen in regio Rotterdam-Rijnmond toegenomen. Deze bevindingen komen uit de Gezondheidsmonitor Jeugd die de GGD’en en het RIVM in 2019 hebben uitgevoerd.
 • -

  Data Covid-19 beschikbaar

  Onder de themategel Covid-19 vindt u het aantal positief geteste patiënten. Ieder maandag plaatsen wij de meest recente data op gemeenteniveau en voor Rotterdam op gebiedsniveau. Daarnaast klikt u eenvoudig door naar de nieuwste cijfers van de GGD en het RIVM. In de toekomst kunnen we hier ook andere informatie over Covid-19 delen.
 • -

  Nieuwe feitenkaart: drugsgebruik bij volwassenen

  In Nederland zien we sinds 2014 een stabiele trend in het gebruik van XTC, cocaïne en amfetamine. In de regio Rijnmond stijgt het gebruik van XTC en amfetamine sinds 2008. Drugs worden het meest gebruikt door jongvolwassenen en het gebruik neemt af naarmate men ouder wordt. Lees hier meer over in de Feitenkaart drugsgebruik volwassenen.
 • -

  Langer gezond

  De levensverwachting neemt in de gemeenten in de regio Rijnmond nog steeds toe. Dit is vergelijkbaar met het landelijke beeld. Voor Rotterdam geldt dat de levensverwachting steeds meer opschuift naar het landelijk gemiddelde. Ongeveer driekwart van ons leven brengen we door in een goede ervaren gezondheid. In het rapport Langer gezond is berekend hoeveel jaar we in goede ervaren gezondheid leven.

 • -

  Feitenkaart Gehoorschade bij kinderen

  Het gebruik van oortjes of een koptelefoon neemt sterk toe met de leeftijd. Ruim 80% van de ouders neemt maatregelen om gehoorschade bij hun kind te voorkomen. Lees meer in de Feitenkaart Gehoorschade.

 • -

  Aandacht voor een dalende vaccinatiegraad

  In Nederland en in de regio is sprake van een lichte daling van de vaccinatiegraad. De vaccinatiegraad onder schoolkinderen (DTP) in de regio is in 2018 gedaald tot 88%. Ruim een kwart van de ouders geeft aan te twijfelen over het wel of niet vaccineren van hun kind. Lees meer in de Feitenkaart Vaccineren.

 • -

  Hoe gaat het met de kinderen in regio Rotterdam-Rijnmond?

  Met het merendeel gaat het goed. Minder ouders roken in huis, maar kinderen spelen minder vaak buiten. Deze en andere uitkomsten van de Gezondheidsmonitor 2018 zijn 1 november 2018 beschikbaar via GezondheidinKaart.nl.

 • -

  Nieuwe feitenkaart over chronische aandoeningen

  In de regio Rotterdam Rijnmond zijn meer chronisch zieken dan gemiddeld in Nederland. In de feitenkaart chronische aandoeningen leest u meer over de risicofactoren en trends. Daarnaast beschrijft de feitenkaart de samenhang met onderwerpen zoals kwaliteit van leven, depressie en invloed op de dagelijkse activiteit.

 • -

  Zo vind je gebiedscijfers voor Rotterdam

  In Gezondheid in Kaart vind je onder elk thema een dashboard met de belangrijkste uitkomstenmaten. Het dashboard is op dit moment alleen op gemeenteniveau beschikbaar. Cijfers van gebieden of buurten in Rotterdam zijn wel te raadplegen. Een instructie vind je in deze handleiding.

 • -

  Risico op depressie stijgt bij volwassenen en daalt bij ouderen

  Bijna de helft van de inwoners in de regio loopt risico op een angststoornis of depressie. Sinds 2008 is sprake van een stijgende trend. Onder ouderen neemt dit risico de laatste jaren af. Toch blijft ook hier het percentage boven de 40 procent. Lees meer in deze feitenkaart.

 • -

  Grote invloed ouder-kind relatie op gezondheid van jongere

  Jongeren met een goede relatie met hun ouders voelen zich gezonder dan jongeren zonder. Dit geldt ook als jongeren een ingrijpende gebeurtenis meemaken. Hoewel sociale steun van vrienden belangrijk is, is het beschermende effect van ouders groter. Lees meer in deze feitenkaart.

 • -

  Aandacht voor overbelasting bij werkenden

  Ruim 1 op de 10 volwassenen in de regio is overspannen of heeft een burn-out. Zij beoordelen hun gezondheid veel minder goed. De klachten komen vaker voor bij mensen met een lage sociaaleconomische status. In de feitenkaart overspannenheid en burn-out leest u hier over.