Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

Laatste nieuws

 • -

  Feitenkaarten over voeding

  Onder publicaties in het thema leefstijl zjn vier nieuwe feitenkaarten over voedselsonsumptie beschikbaar.
 • -

  Cijfers Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 beschikbaar

  De resultaten van de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 staan op de website. Onder ‘Publicaties’ staat een regiorapport en een aanvullend tabellenboek met uitkomsten naar achtergrondkenmerken.

 • -

  Cijfers Gezondheidsmonitor Kinderen 2022 online

  Vanaf 30 november staan de resultaten van de Gezondheidsmonitor Kinderen 2022 in de databank van Gezondheid in kaart.

 • -

  Nieuwe feitenkaarten beschikbaar

  Op basis van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 zijn twee bestaande feitenkaarten aangevuld met de nieuwste resultaten. Het gaat om een feitenkaart over het gebruik van lachgas en over stress onder jongeren.

  De feitenkaarten zijn te vinden onder Publicaties op deze website.

 • -

  Cijfers Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 online

  Vanaf 5 augustus staan de resultaten van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 in de database van Gezondheid in kaart.

 • -

  Vaccinatiegraad naar migratieachtergrond

  Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma is in de G4 het hoogst onder kinderen en jongeren uit gezinnen zonder migratieachtergrond.

 • -

  Rapport over respons Gezondheidsmonitor 2020

  Aan de Gezondheidsmonitor deden landelijk ruim 550.000 mensen mee. In onze regio waren dat er 29.335. De gemiddelde respons is 31% en is iets lager dan de respons in 2016 (34%). Dit komt vooral door een daling in de respons bij 65-plussers.

  Van de aangeschreven 18- tot en met 23-jarigen vulde bijna één op de vijf de vragenlijst in, van de 24- tot en met 64-jarigen één op de vier en van de 65-plussers de helft.

  Het nieuwe rapport over de respons vindt u onder Publicaties op deze website.