Een ogenblik geduld a.u.b.

Thema's

Wat speelt er in uw gemeente?

Rapportages

Alle rapporten van de GGD Gezondheidsmonitor vindt u hier: zoals de Feitenkaart Eenzaamheid, Diabetes en Roken. Feitenkaarten geven inzicht in risicogroepen, trends en samenhang met gezondheid. Ook de gemeentelijke en de gebiedsrapportages voor Rotterdam vindt u er.

Instructievideo

Introductie video af

Nieuws

 • Nieuwe feitenkaart: drugsgebruik bij volwassenen
  / Netty van Veelen
  In Nederland zien we sinds 2014 een stabiele trend in het gebruik van XTC, cocaïne en amfetamine. In de regio Rijnmond stijgt het gebruik van XTC en amfetamine sinds 2008. Drugs worden het meest gebruikt door jongvolwassenen en het gebruik neemt af naarmate men ouder wordt. Lees hier meer over in de Feitenkaart drugsgebruik volwassenen.
 • Langer gezond
  / Netty van Veelen

  De levensverwachting neemt in de gemeenten in de regio Rijnmond nog steeds toe. Dit is vergelijkbaar met het landelijke beeld. Voor Rotterdam geldt dat de levensverwachting steeds meer opschuift naar het landelijk gemiddelde. Ongeveer driekwart van ons leven brengen we door in een goede ervaren gezondheid. In het rapport Langer gezond is berekend hoeveel jaar we in goede ervaren gezondheid leven.

 • Feitenkaart Gehoorschade bij kinderen
  / Netty van Veelen

  Het gebruik van oortjes of een koptelefoon neemt sterk toe met de leeftijd. Ruim 80% van de ouders neemt maatregelen om gehoorschade bij hun kind te voorkomen. Lees meer in de Feitenkaart Gehoorschade.

Wie zijn we en wat doen we?

De GGD Gezondheidsmonitor

Met het product Integrale Gezondheidsmonitor Rijnmond voert de GGD Rotterdam-Rijnmond de wettelijke taak uit van het in kaart brengen van de gezondheidssituatie van de bevolking voor de gemeenten in de hele regio. Meer informatie over de Gezondheidsmonitor.

Onderzoek en Business Intelligence

De afdeling Onderzoek en Business Intelligence (OBI) van gemeente Rotterdam levert kennis en informatie die nodig is voor verantwoorde beleidsvorming over Rotterdam en voor het besturen van de stad en het concern. Onderzoekers van OBI voeren in opdracht van de GGD Rotterdam-Rijnmond de Gezondheidsmonitor uit.

Contact

Heeft u vragen over de Gezondheidsatlas? Mail naar Gezondheidsmonitor@rotterdam.nl.