Een ogenblik geduld a.u.b.
  • Home
  • Gezondheidsprofiel

Gezondheidsprofiel

 

Gezondheidsprofiel

Het Gezondheidsprofiel geeft in één oogopslag een beeld van de gezondheid in een gemeente of gebied. Een gemeente wordt vergeleken met het gemiddelde van de regio Rotterdam-Rijnmond. De gebieden van Rotterdam worden vergeleken met het gemiddelde van Rotterdam. 

Bij 'Kies een gemeente' kiest u een gemeente door deze te selecteren uit de lijst of door gebruik te maken van de zoekfunctie. Het Gezondheidsprofiel toont u vervolgens de scores van de gekozen gemeente. Wilt u liever het Gezondheidsprofiel voor een gebied van Rotterdam zien? Kies dan eerst Rotterdam als gemeente en vervolgens het gewenste gebied op de kaart of uit de lijst.

Kies een doelgroep

Kies een gemeente

 

Kernboodschappen en tabellenboek

De kernboodschappen zijn een samenvatting van de belangrijkste uitkomsten van de meest recente Gezondheidsmonitors Kinderen, Jongeren en Volwassenen en Ouderen.

Het tabellenboek is een uitgebreid overzicht met uitkomstmaten met daarin de afwijkingen ten opzichte van de regio of Rotterdam, Nederland en de afwijking ten opzichte van de voorgaande meting.

Onderstaande grafiek is een visuele weergave van de welvaart indicatoren, klik hier om rechtstreeks naar de indicatoren te gaan.

Gekozen regio vergeleken met Rotterdam-Rijnmond

 

Score per onderdeel

Klik op een onderdeel in het gezondheidsprofiel voor meer informatie. Vanuit de tabel kunt u verder klikken naar cijfers op de verschillende dashboarden binnen www.gezondheidinkaart.nl.

 
 

Score per indicator

Bij de vergelijking van gemeente of gebied met het referentiegebied wordt gebruik gemaakt van Z-scores. Z-scores geven op een gestandaardiseerde manier aan hoe groot het verschil is met het gemiddelde in de regio of gemeente. Dit heeft als voordeel dat u direct kunt zien hoe de gemeente of het gebied ten opzichte van het referentiegebied verschilt. Hoe groter de Z-score, hoe groter het verschil. Een negatieve Z-score (rood) duidt op een ongunstig verschil, een positieve Z-score (groen) op een gunstig verschil. Bij het thema demografie worden de kleuren licht blauw (laag) en donkerblauw (hoog) gebruikt. Dit betekent dat het verschil niet ongunstig of gunstig is.

Score per (sub)thema

De Z-scores van de indicatoren in de buitenste ring zijn per subthema opgeteld tot een gemiddelde Z-score, waarbij elke indicator even zwaar meeweegt. De Z-scores van de subthema’s zijn vervolgens ook weer opgeteld en zo ontstaat een gemiddelde Z-score op een hoofdthema. Deze scores per hoofdthema geven de brede gezondheid van een gemeente of gebied ten opzichte van het referentiegebied.

Klassengrenzen (Z-scores)

  • Zeer ongunstig / veel lager: waarde van minder dan -1,5
  • Ongunstig / lager: waarde tussen -1,5 en -0,5
  • Gemiddeld / gelijk: waarde tussen -0,5 en 0,5
  • Gunstig / hoger: waarde tussen 0,5 en 1,5
  • Zeer gunstig / veel hoger: waarde van meer dan 1,5
 

Ontbrekende data

Helaas missen er soms cijfers van een gemeente of gebied vanwege een te klein aantal respondenten. Dit onderdeel is dan grijs gekleurd.