Een ogenblik geduld a.u.b.
  • Home
  • Gezondheidsprofiel

Gezondheidsprofiel

 

Gezondheidsprofiel

Het Gezondheidsprofiel geeft in één oogopslag een beeld van de gezondheid in een gemeente of gebied. Het profiel is bedoeld als signaleringsinstrument en voor een eerste beeld. Verdieping en het gesprek over de cijfers zijn belangrijk voor duiding en beleidskeuzes. Het profiel is opgedeeld in hoofdthema's (binnenste ring), subthema's (middelste ring) en bijbehorende onderwerpen (buitenste ring). Een gemeente wordt vergeleken met het gemiddelde van de regio Rotterdam-Rijnmond. De gebieden van Rotterdam worden vergeleken met het gemiddelde van Rotterdam. Wilt u het Gezondheidsprofiel voor een gebied van Rotterdam zien? Kies dan eerst Rotterdam als gemeente en vervolgens het gewenste gebied. U kunt ook kiezen om verschillende meetjaren met elkaar te vergelijken (kies hiervoor ‘Ontwikkeling’). 

De cijfers zijn afkomstig uit de meest recente GGD Gezondheidsmonitors en andere bronnen, zoals het CBS en DUO. Onderaan de pagina vindt u meer informatie over de wijze waarop de cijfers zijn berekend.

Kies een doelgroep

Kies een vergelijking

Kies een gemeente

 

Kernboodschappen en tabellenboek

De kernboodschappen zijn een samenvatting van de belangrijkste uitkomsten van de meest recente Gezondheidsmonitors Kinderen, Jongeren en Volwassenen en Ouderen.

Het tabellenboek is een uitgebreid overzicht met uitkomstmaten met daarin de afwijkingen ten opzichte van de regio of Rotterdam, Nederland en de afwijking ten opzichte van de voorgaande meting.

Onderstaande grafiek is een visuele weergave van de welvaart indicatoren, klik hier om rechtstreeks naar de indicatoren te gaan.

Gekozen regio vergeleken met Rotterdam-Rijnmond

 

Score per onderdeel

Klik op een onderdeel in het gezondheidsprofiel voor meer informatie. Vanuit de tabel kunt u verder klikken naar cijfers op de verschillende dashboarden binnen www.gezondheidinkaart.nl.

 
 

Hoe vergelijk je met andere gebieden?

Bij de vergelijking van gemeente of gebied met het referentiegebied wordt gebruik gemaakt van Z-scores. Z-scores geven op een gestandaardiseerde manier aan hoe groot het verschil is met het gemiddelde in de regio of gemeente. Dit heeft als voordeel dat u direct kunt zien hoe de gemeente of het gebied ten opzichte van het referentiegebied verschilt. Hoe groter de Z-score, hoe groter het verschil. Dit wordt weergegeven met kleuren. Bij het thema demografie worden de kleuren licht blauw (laag) en donkerblauw (hoog) gebruikt. Dit betekent dat het verschil niet ongunstig of gunstig is.

 

Methode

De Z-scores op de onderwerpen in de buitenste ring zijn per subthema opgeteld tot een gemiddelde Z-score, waarbij elk onderwerp even zwaar meeweegt. De Z-scores op de subthema's zijn vervolgens ook weer opgeteld en zo ontstaat een gemiddelde Z-score per hoofdthema. Deze scores per hoofdthema representeren de brede gezondheid van een gemeente of gebied ten opzichte van het gemiddelde in de regio Rotterdam-Rijnmond of Rotterdam. Aan de hand van de kleuren kan per (sub)thema worden afgelezen tussen welke waarden de Z-score valt.

Interpretatie cijfers

Als de score van een onderwerp vergelijkbaar of (veel) beter is dan de regio (de gele en groene kleuren) wil dat niet zeggen dat er niets aan de hand is. Neem bijvoorbeeld sociale eenzaamheid bij volwassenen: als het gemiddelde in regio Rotterdam-Rijnmond 42% is en in een gemeente 34% dan is dit een stuk lager, maar het percentage sociale eenzaamheid is nog steeds hoog.

 

Ontbrekende data

Soms missen er cijfers van een gemeente of gebied vanwege een te klein aantal respondenten of aanpassingen in de gemeente/wijkindelingen. Dit onderdeel is dan grijs gekleurd.

Uitleg kleuren

Kleur Interpretatie Z-score
Rood Slechter dan de regio / Rotterdam  minder dan -1,5
Oranje Iets slechter dan de regio / Rotterdam tussen -1,5 en -0,5
Geel Vergelijkbaar met de regio / Rotterdam  tussen -0,5 en 0,5
Groen Iets beter dan de regio / Rotterdam tussen 0,5 en 1,5
Donkergroen Beter dan de regio / Rotterdam meer dan 1,5
Kleur Interpretatie Z-score
Heel licht blauw Veel lager de regio / Rotterdam  minder dan -1,5
Licht blauw Lager dan de regio / Rotterdam tussen -1,5 en -0,5
Blauw Vergelijkbaar met de regio / Rotterdam  tussen -0,5 en 0,5
Donker blauw Hoger dan de regio / Rotterdam tussen 0,5 en 1,5
Heel donker blauw Veel hoger dan de regio / Rotterdam meer dan 1,5

Hoe vergelijk je in de tijd?

De groeipercentages geven het verschil aan tussen de meeste recente cijfers vergeleken met een voorgaande meting. Hoe groter het verschil tussen de jaren, hoe hoger het groeipercentage (ten opzichte van 2020 of 2016). Wanneer in 2016 25% rookte en in 2022 nog 20%, dan is het 5% gedaald. Dat is een groeipercentage van -20% ten opzichte van 2016. Een rood groeipercentage betekent een ongunstig verschil; het gaat slechter. Een groen groeipercentage betekent een gunstig verschil; het gaat beter.

 

Interpretatie cijfers

Als de score van een onderwerp vergelijkbaar of (veel) beter is dan de jaren ervoor (de gele en groene kleuren) wil dat niet zeggen dat er niets aan de hand is. Neem bijvoorbeeld sociale eenzaamheid bij volwassenen: als het gemiddelde gedaald is van 50% naar 48% dan wijkt dit niet veel af, maar het percentage sociale eenzaamheid is nog steeds hoog.

Methode

Het groeipercentage van een subthema is een gemiddelde score van de indicatoren in de buitenste ring, waarbij elke indicator even zwaar meeweegt. Het groeipercentage van de hoofdthema's is het gemiddelde percentage van de subthema's. Deze scores per hoofdthema representeren de brede groei in gezondheid van een gebied ten opzichte van voorgaande periode van hetzelfde gebied.

 

Ontbrekende data

Soms missen er cijfers van een gemeente of gebied vanwege een te klein aantal respondenten of aanpassingen in de gemeente/wijkindelingen. Dit onderdeel is dan grijs gekleurd.

Uitleg kleuren

Kleur Interpretatie Groeipercentages
Rood Slechter dan de regio / Rotterdam  Meer dan -40%
Oranje Iets slechter dan de regio / Rotterdam Tussen -20% en -40% 
Geel Vergelijkbaar met de regio / Rotterdam  Tussen -20% en 20%
Groen Iets beter dan de regio / Rotterdam Tussen 20% en 40%
Donkergroen Beter dan de regio / Rotterdam Meer dan 40%
Kleur Interpretatie Groeipercentages
Heel licht blauw Veel lager de regio / Rotterdam  Meer dan -40%
Licht blauw Lager dan de regio / Rotterdam Tussen -20% en -40% 
Blauw Vergelijkbaar met de regio / Rotterdam  Tussen -20% en 20%
Donker blauw Hoger dan de regio / Rotterdam Tussen 20% en 40%
Heel donker blauw Veel hoger dan de regio / Rotterdam Meer dan 40%